BeoBalet organizuje za svoje balerine novogodišnju kreativnu radionicu, koja će se održati u subotu, 16. decembra u 11.00 časova u Kući kulture Beograd (Serdar Jola 11). Ovu čarobnu radionicu za naše devojčice osmislila je Magdalena Drobnjaković, diplomirani umetnik na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu.

Pitali smo Magdalenu kako će izgledati prva BeoBalet kreativna radionica, šta ćemo sve raditi i zašto je primenjena kreativnost tako važna za decu. Upoznajte dragu Magdalenu i uzivajte u čitanju, a u sledećem tekstu očekuju vas fantastični predlozi za kreativne novogodišnje ukrase koje možete da stvarate sa vašom decom.

 

Beobalet radionicaŠta će balerine raditi na novogodišnjoj kreativnoj radionici? Cilj novogodišnje kreativne radionice je stvaranje pozitivne asocijacije kod dece sa ovim praznicima.  Deca bi na kreativan način trebala da ispolje svoju maštu i želje, da se prisete svega važnog i lepog što im se desilo u protekloj godini i da pokušaju da zamisle narednu. Sve to bi ispoljili stvaranjem raznih predmeta i malih umetničkih dela koji su propraćeni novogodišnjim temama. To podrazumeva pravljenje novogodišnjih ukrasa, čestitki, crtanje tematskih radova (najlepša uspomena, moj heroj, koji poklon želim da dobijem za Novu godinu itd.), učestvovanje u kolektivnom oslikavanju velike novogodišnje jelke. Na ovaj način želim da deca korišćenjem različitih materijala (tradicionalnih i novih) razvijaju svoju maštu, kreativnost, motoriku i naravno da se beskrajno zabave i uživaju.

Kada si ti počela da praviš svoja prva umetnička dela? Moja najranija sećanja vezana su za kolektivna crtanja i vajanja u vrtiću. Roditelji su mi pokazali fotografske dokaze mojih prvih šarenih radova na zidu kojih se nažalost ne sećam, ali za koje sam sigurna da su bili odraz mojih umetničkih sklonosti. Na neki način umetnost je uvek bila pokretačka snaga za sve što radim, ne samo slikanje i stvaranje dela već i svakodnevni poslovi kao što su kuvanje, organizacija, raspremanje itd.

BeoBalet umetniciKoji materijali su najbolji po tebi za rad sa decom? Materijali sa kojima bi deca stupala u kontakt uslovljeni su metodičkim pristupom dečijeg stvaralaštva u zavisnosti od uzrasta. Deca prolaze kroz različite stvaralačke stadijume pri čemu treba pažljivo vršiti odabir materijala za rad i postepeno ih uvoditi.

Stadijum škrabanja (2-4 godine) gde je detetu bitno da ostavi trag i da uspostavi kontrolu nad onim čime stvara, s toga je u ovom uzrastu najprikladnije korišćenje raznobojnih drvenih olovki i papira.

Prešematski stadijum (4-6 godina), slično predhodnom, s tim što se mogu koristiti i flomasteri, markeri i druga sredstva koja ostavljaju jasan i čvrst trag za sobom.

Stadijum šeme (6-9 godina) uvode se novi materijali poput vodenih bojica, tempera i akrila gde će dete moći da zadovolji svoju želju za popunjavanjem praznog prostora na papiru i predstave okoline oko sebe. Pored slikanja u ovom stadijumu se uvodi i izrada predmeta od gline, ukrasnih papira, peril, drvenih štapića itd.

Stadijum početnog realizma (9-12 godina) dete se fokusira na oslikavanje realnih svakodnevnih predmeta. Treba mu obezbediti što veći dijapazon materijala u cilju što bolje realizacije njegove zamisli. To podrazumeva sve prethodno pomenute materijale.

Stadijum vizuelnog realizma (12-14 godina) i stadijum svesnog oblikovanja (posle 14 godina) dete samo bira medijum u kojem zeli da se izrazi, a svoju potrebu za što vernijem prikazivanju detalja ostvaruje kombinovanjem različitih materijala i tehnika (pored tradicionalnih slikarskih materijala podstiče se korišćenje tekstilnih materijala, vate, plastičnih i glinenih masa kao i njihovo međusobno kombinovanje)

Moja omiljena tehnika je slikarstvo (korišćenje vodenih boja, tempera i akrila) zbog svoje univerzalne primene sa decom. Omogućava potpuno bezbedno korišćenje i obezbedjuje najuspešniju ekspresiju dečije mašte.

Zašto je kreativan rad po tvom mišljenju važan za decu? Sva ljudska bića imaju sklonost ka stvaranju. U najranijem periodu radi se o kreativnom stvaranju koje nema specifičnu primenu, ali za cilj ima razvoj motornih veština, percepcije, kreativnosti, maštovitosti i inovativnosti. Jednom rečju pravilnim razvojem dečijeg uma. Kreativnost je najranija ekspresija naših želja i razmišljanja i jedana od prvih vidova dublje komunikacije i kao takva se mora negovati i unapređivati. Kreativnim radom u grupi podstiče se razvoj dečijih socijalnih veština, sposobnost da se opazi rad drugih i volja da se kreativnost deli sa drugima.

Kako naći inspiraciju za kreativan rad i šta je to inspiracija? Ja verujem da inspiracija nije nešto što je potrebno tražiti već je ona sveprisutna i samo treba malo volje usmeriti ka njenom ostvarivanju. Inspiracija potiče iz nas samih a može se manifestovati u svemu što nas okružuje, ona je glavna stvaralačka snaga i kao takva neophodna za produktivan i ispunjen život. Kod dece ona predstavlja sredstvo uz pomoć koga se oni razvijaju, ispoljavaju sebe i formiraju.

Zašto balerine imaju krativnu radionicu? Balerine su same po sebi  umetnički nastrojene i one svoju krativnost ispoljavaju plesom. Da bi se ta kreativnost dalje i kvalitetnije razvijala neophodno je primeniti je u drugim sferama izvan plesa. Kreativna radionica pruža takvo okruženje koje podstiče raznovrsnu primenu kreativne energije. Na taj način formira se jedan sveobuhvatniji kreativni stav koji će na potpuniji način moći da se ostvari u njihovom plesu.