Prava DetetaDečija nedelja održava se od 7. do 13. oktobra, pod sloganom „Da pravo svako – dete uživa lako“.

Ove godine, Dečija nedelja obeležava značajan jubilej – 30 godina od Konvencije Ujedinjenih nacija (UN) o pravima deteta. Sva deca na svetu imaju ista prava, a ona su ispisana u Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravima deteta. Konvencija je usvojena na Generalnoj skupštini 20. novembra 1989. godine

Konvencija počiva na četiri temeljna principa, bez čijeg zadovoljenja nije moguće ostvariti ni ostala prava:

  • Pravo na život, opstanak i razvoj – koje država mora da obezbedi svakom detetu, u maksimalno mogućoj meri.
  • Nediskriminacija – svoj deci pripadaju jednaka prava, bez obzira na: rasu, boju, pol, jezik, veroispovest, političko ili drugo uverenje, nacionalno, etničko ili socijalno poreklo, imovinsko stanje, onesposobljenost, rođenje ili drugi status deteta, njegovog roditelja ili zakonskog staratelja.
  • Najbolji interes deteta – u svim postupcima koji se tiču deteta, njegov/njen najbolji interes imaće prioritet.
  • Uvažavanje mišljenja deteta – pravo deteta da izrazi svoje mišljenje u svim stvarima i postupcima koji ga se tiču i da se to njegovo mišljenje uzme u obzir.

BeoBalet program tokom Dečije nedelje:

Četvrtak i petak, 10. & 11. oktobar 
BeoBalet, West 65
Humanitarna akcija
Subota, 12. oktobar
BeoCentar, West 65 
•Muzička radionica – BeoMuzika – 13.00
 “Promocija instrumenata iz celog sveta”
•Likovna radionica – BeoArt – 15.00
 “Imam pravo”
(prijave putem mejla office@beobalet.com)
Nedelja, 13. oktobar 17.00
BeoBalet, West 65
BeoBalet bioskop za decu
“Aladin II i Aladin III”
(prijave putem mejla office@beobalet.com)