Tiffany Manipol je balerina BeoBaleta koja je napravila vizuelni identitet našeg novogodišnjeg koncerta “Čarolija Krcka Oraščia”.

To je projekat na koji smo ponosni iz više razloga. Još jednom smo dokazali da smo uspeli u svojoj prvobitnoj nameri da napravimo školu u kojoj ćemo deci pružiti priliku da sve svoje talente konektuju i iskažu – za balet, pisanje, glumu, muziku, crtanje… ideja je da deca na BeoBaletu razviju svoje potencijale (kreativne, emotivne, fizičke, emocionalne..) pored sticanja savremenog oblika opšte kulture, da im naša škola bude pozornica za sve njihove ideje.

Svi ste hvalili ljubičastog Krcka Oraščića, mi vam ovom prilikom otkrivamo njegovog tvorca. Pročitajte intervju sa Tiffany.

Kada si počela da crtaš? Uvek sam volela da crtam, ali nikad nisam mislila da sam dovoljno dobra. Prošle godine počela sam da skiciram jednostavne predmete iz mog okruženja. Tada sam ujedno počela da istražujem i učim prave tehnike crtanja ljudske figure.

Gde si pronašla inspiraciju za ilustraciju Krcka Oraščića? Za inspiraciju uzela sam klasične predstave kako bih nactrala tradicionalnog Krcka Oraščića, ali sam potom na osnovu slika sa prethodnih koncerata osmislila paletu boja koja je u saglasju sa bojama škole i na taj način sam stvorila dizajn koji je jedinstven i svojstven BeoBaletu.

Da li misliš da postoji veza između umetnosti – baleta, muzike i crtanja? Mislim da veza između ove tri umetnosti postoji. Balet, muzika i crtanje jesu načini na koje umetnici mogu da se izraze i da prenesu svoja osećanja bez upotrebe reči. Pomoću ovih umetnosti takođe možemo da pričamo priče. Bez obzira na okolnosti, svaki balet, pesma ili slika sa kojom se susretnete uvek nosi u sebi jednu priču.

Da li sebe smatraš umetnicom?

Ja sebe smatram umetnicom zato što koristim maštu i kreativnost kako bih izrazila svoja osećanja i kako bi ih prenela drugima.

Kako bi opisala osećaj koji imaš dok igraš balet? Iako je balet novina u mom životu, sa svakim časom osećam da mi on postaje bliskiji i zaista mi pomaže da se opusim i da skrenim misli sa nebitnih stvari o kojima brinem. Balet mi pomaže da budem ‘in the moment’.

Šta si očekivala od tvog prvog nastupa u predstavi Čarolija Krcka Oraščića za koju si crtala poster? Kao što naslov sugeriše, ubeđena sam da će biti magino iskustvo, ni nalik na bilo šta u čemu sam ikada učestvovala.

________________________________________________________

When did you start to draw? I have always loved to draw, but never thought I was good enough. Last year, I began to sketch simple things around me. I then started researching the proper techniques of drawing the human figure.

Where did you find the inspiration for the illustration of the Nutcracker? I used references of classic nutcrackers to get the traditional look and feel, but then used photos from previous concerts to get the color scheme right and really make the design unique to BeoBalet.

Do you think that there is a connection between arts – ballet, music, and drawing? I think there is a connection between these three arts. Ballet, music, and drawing are all ways artists can express and communicate their feelings without the need for words. These arts are also ways we tell stories. No matter what, there will always be a story in whatever ballet, song, or painting you come across.

Do you consider yourself an artist? I do consider myself an artist because I use my imagination and creativity to express my feelings to other people.

How would you describe the feeling you have when you play ballet? Even though ballet is still new to me, I feel like every time I practice, it becomes more familiar to me and really helps me relax and get my mind off of the insignificant things I worry about. Ballet helps me to feel “in the moment”.

What do you expect from your first performance in the show for which you drew the poster “Magic of the Nutcracker”? Just as the title suggests, I am certain this will be a magical experience, unlike anything I’ve ever participated in!